Raka, kot je morda še ne poznate

Kot otroci smo si večkrat želeli živeti v mestu, kjer je vse na dosegu roke. Sedaj ...

 

Glasilo TD Lovrenc Raka

OBČINSKA HIŠA NA RAKI

ImageLani porušeni občinski hiši št. 40, ki je stala na osrednjem raškem trgu, se v teh dneh vrača prvotna podoba. V njo se bodo vrnili tisti, ki so se že pred nekaj desetletji ali manj razselili po raških javnih prostorih. V novi stavbi, z ohranjeno staro podobo, bojo dobili prostore krajevni urad, krajevna skupnost, društvo upokojencev in manjša obrtna dejavnost. V podstrešnih prostorih pa bosta celo dve stanovanji.

Tako se bo tukaj spet lahko načrtovalo, ustvarjalo, spreminjalo in nadaljevalo krajevno življenje Račanov, ki je imelo v stari, zdaj že porušeni stavbi, zelo bogato preteklost.

 
 

 

ImageStavbo smo krajani ves čas imenovali kar „občina“, ki jo je leta 1832 sezidala farna občina za prvo šolsko poslopje, saj je bil od leta 1800 pouk na Raki kar v dveh raških hišah. V stavbi je bilo nekaj časa tudi župnišče. Ko pa je cerkvi sedanje župnišče podarila grofica Benedice Caizelli, ki je bila brez potomcev, je bilo v stavbi še učiteljsko stanovanje. Šoloobveznih otrok je bilo vedno več, zato so stanovanje preuredili v učno sobo. Enorazredna ljudska šola se je leta 1875 razširila v dvorazrednico.

 

14. aprila 1895 je stavbo zelo poškodoval potres. Šola je postala pretesna. Deželna vlada za bivšo Kranjsko je raški občini namenila precej denarja za novogradnjo šole, ki je bila zgrajena 1902. leta.

 

Po izselitvi šole so bili prostori v občini namenjeni splošnim krajevnim potrebam in društvenim organizacijam, ki so bile, po pripovedovanju najstarejših krajanov, v času med 1. in 2. vojno, precej aktivne. V Prosvetnem društvu so bili najbolj uspešni sokolski športniki in dramski igralci.

 

Organizirali so gospodinjske in šiviljske tečaje, zdravstvena predavanja pa tudi predavanja iz sadjarstva, vinogradništva in drugih kmetijskih panog.

S podobnimi oblikami krajevnega, društvenega in političnega dela se je na občini nadaljevalo tudi po osvoboditvi 1945. leta. Nekateri se spominjajo, da je bil v zadnjem pritličnem delu stavbe tudi arest, ki pa ni sameval povsem prazen.

 

Ko so se na šoli ponovno srečali s prostorsko stisko, je bil pouk, dopoldne in popoldne, v največjem prostoru na občini. Za šolske potrebe je bila v njej nekaj časa celo šolska kuhinja. V večernem času, ob nedeljah in praznikih, so bili zelo aktivni člani RK, mladinci pa so se družili v svojem klubu. Posebno so nam ostala v spominu druženja pred ekranom edine vaške televizije, ki nas je takrat povezovala s širnim svetom. V pritličju je bila pošta, ki se je sem priselila iz Gabričeve hiše. Najdlje pa je bil v stavbi krajevni urad z matičnim uradom, kjer sta uradovala matičar g. Jožef Kranjc in ga. Ivanka Kocjan. V zgornjem levem delu stavbe smo imeli krajani dvakrat tedensko tudi splošnega zdravnika dr. Krištofiča in zobozdravnika dr. Rostoharja. Kasneje je bilo za krajše obdobje v bivši zobni ordinaciji urejeno učiteljsko stanovanje.

 

Delovni in bivalni pogoji so bili iz leta v leto slabši, zlasti za dejavnosti, ki so bile v pritličju, zato so se izselili v primernejše oz. nove družbene prostore na Raki.

 

Potem ko je šola z večjo dozidavo pridobila nove prostore, je bil razred na občini spet prazen. V njem je uredila frizerski salon ga. Tina Tušek in delila svoje usluge dobrih 30 let. Poleg nje so imeli urejen klubski prostor člani društva upokojencev, ki so se nazadnje preselili v pritličje in od tam skupaj s frizerko zadnji zapustili stavbo, preden so jo porušili.

 

Bodoči uporabniki občinske stavbe upajo, da bodo dela pod novo streho hitreje stekla. Morda pa se bo „zbudil še kakšen baron Schonberger, okrajni glavar v Krškem, ki je takrat, iz potresnega sklada, primaknil k novogradnji šole in sanaciji potresno prizadete občinske hiše kar veliko vsoto kron,“ mi pa bi bili za zaključitev notranjih del veseli tudi kakšnega milijončka evrov.

 

ANKETA

Največ novih informacij izvem ...
 

IZ KNJIGE GOSTOV


Kontaktni podatki

Za vse dodatne informacije prosimo kontaktirajte nas:
Turistično društvo Lovrenc Raka
Raka 36 a, 8274 Raka
GSM Tel: 041 532 727
e-mail:  E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
Website: http://www.tdlovrenc.com/